Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łobeskiego

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Łobeski

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Resko
Łobez
Kategoria interwencji: 
40 Energia odnawialna: słoneczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
315 420.40
Wydatki kwalifikowalne: 
290 489.98
Dofinansowanie: 
217 867.48
w tym UE: 
185 187.35
Wkład własny: 
72 622.50
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-016/11
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Łobeski
Miejscowość: 
Łobez
Kod pocztowy: 
73-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu