Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej w gminie Świdwin.

Nazwa beneficjenta: 
Carbo-Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Świdwin
Wartość ogółem: 
14 756 310.00
Wydatki kwalifikowalne: 
11 997 000.00
Dofinansowanie: 
5 998 500.00
w tym UE: 
5 998 500.00
Wkład własny: 
5 998 500.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-026/11
Nazwa beneficjenta: 
Carbo-Bio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stary Przybysław
Kod pocztowy: 
78-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu