Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Wartość ogółem: 
503 562.00
Wydatki kwalifikowalne: 
503 562.00
Dofinansowanie: 
377 671.50
w tym UE: 
377 671.50
Wkład własny: 
125 890.50
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.2. Gospodarka odpadami
Numer wniosku: 
RPZP.04.02.00-32-015/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu