Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec

Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Mirosławiec
Kategoria interwencji: 
51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Projekt pod nazwą „Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec” został opracowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i w 2012 r. uzyskał dotację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację. Jest to przedsięwzięcie o całkowitej wartości 1,1 mln złotych
Celem projektu było utworzenie zagrody zamkniętej dla żubrów z do jej obsługi w Jabłonowie, w gminie Mirosławiec.
 
W ramach projektu powstały:
 
kompleks obsługi żubrów zawierający:
- obiekty gospodarcze – garaże,
- pomieszczenia paszowe i magazyny – na paszę i sprzęt do obsługi zwierząt przebywających w zagrodzie pokazowej;
- ganek paszowy – zadaszony ciąg zawierający koryta dla zwierząt i oddzieloną barierami galerię dla zwiedzających, gdzie możliwa jest obserwacja żubrów z bliskiej odległości zwłaszcza podczas ustalonych godzin karmienia
- budynek obsługi odwiedzających – zawierający biura, szatnie, toalety
 
budynek socjalno-mieszkalny przeznaczony dla personelu zagrody, tak aby zwierzęta i obiekty były cały czas pod nadzorem.
 
ogrodzenia i kwatery dla żubrów o powierzchni około 14 ha, w tym duża kwaterę pastwiskowa o pow. 7 ha i kwatery leśne, każda po 3,5 ha.
 
Obiekty budowlane i kwatera pastwiskowa dla żubrów zlokalizowane będą na działce 256/3 obrębu Jabłonowo w gminie Mirosławiec będącej własnością Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, kwatery leśne wyznaczone zostały na terenie lasu Nadleśnictwa Wałcz, przekazanego Towarzystwu w dzierżawę.
 
 

Wartość ogółem: 
1 100 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 100 000.00
Dofinansowanie: 
825 000.00
w tym UE: 
825 000.00
Wkład własny: 
275 000.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.01-32-012/11
Nazwa beneficjenta: 
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-415