NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo – gaśnicze do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Nazwa beneficjenta: 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Drawsko Pomorskie

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin

Powiat łobeski:

Łobez

Powiat myśliborski:

Myślibórz
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Pojazdy przeznaczone do likwidacji pożarów i ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska wyposażone są w wysokiej klasy urządzenia techniczne takie jak: autopompa, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, wciągarka, które w istotny sposób decydują o bezpieczeństwie i skuteczności wykonywanych działań ratowniczych.
 
Takie pojazdy, dzięki swoim właściwościom technicznym są niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia unikalnych i cennych obszarów przyrodniczych a pojazdy z napędem 4x4 okazują się szczególnie pomocne podczas akcji na obszarze trudnodostępnym a także w sytuacjach  gdy wymagana jest szybka reakcja na dynamiczny rozwój czy to pożaru lasu, skażenia powierzchni wód, czy innego zagrożenia.
 
W celu zapobiegania zagrożeniom związanym ze skażeniem chemicznym zakupione pojazdy wyposażone są w autopompę wraz z wysokociśnieniową linią gaśniczą o długości węża min. 60 m zakończoną prądownicą wodno – pianową, dzięki której można bardzo skutecznie ograniczyć strefy chemicznych skażeń środowiska. 
 
W ramach projektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zakupiła pięć samochodów ratowniczo-gaśniczych, które trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu, Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, Łobzie i Drawsku Pomorskim. 

Wartość ogółem: 
4 019 220.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 975 000.00
Dofinansowanie: 
2 981 000.00
w tym UE: 
2 981 000.00
Wkład własny: 
994 000.00
% dofinansowania: 
74.99
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-015/10
Nazwa beneficjenta: 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-637

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu