Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mielno

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Mielno
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 050 610.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 050 488.00
Dofinansowanie: 
2 287 866.00
w tym UE: 
1 381 266.80
Wkład własny: 
762 622.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-025/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mielno
Miejscowość: 
Mielno
Kod pocztowy: 
76-032