Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego a także przebudowa remizy OSP wraz z wyposażeniem w Zagórzycach

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Łobez

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Łobez
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej oraz budowa masztu syreny alarmowej wraz z zakupami podstawowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego normalną pracę i funkcjonowanie strażaków OSP Zagórzyce oraz możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia będące elementem składowym dzisiejszej rzeczywistości.
 
Rozbudowa budynku polegała na wybudowaniu wysokiego garażu na samochód strażacki, zaplecza higieniczno – sanitarnego, magazynu, przedsionka oraz kotłowni ze składem opału. Oprócz elementów inwestycyjnych dokonano zakupu częściowego wyposażenia i sprzętu (samochodu ratowniczo – gaśniczego) niezbędnego do realizacji zadań statutowych OSP w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom.
 
Zakupiono:
- szafy metalowe na dokumenty o wymiarach 800 x 400 x 1800 mm – 2 szt.
- meble biurowe zestaw 5 elementowy – 1 komplet
- stół konferencyjny na 16 osób – 1 komplet
- krzesła – 16 szt.
- zestaw ratunkowy – 1 kpl
- radiotelefon motorola 360 VHF w komplecie z ładowarką – 2 szt.
- szafy ubraniowe dwumodułowe – 5 szt.
- wieszaki do szatni – 3 szt.
- ławki szatniowe z wieszakami – 2 szt.
- regały magazynowe – 14 szt.
- samochód gaśniczo – pożarniczy
 
Zakupione elementy w ramach wyposażenia obiektu usprawnią pracę zarówno w terenie jak i na miejscu w bazie OSP przed i po zakończeniu akcji ratowniczo – gaśniczych. Elementy te są niezbędne aby strażacy mogli skutecznie pomagać i reagować na zagrożenia. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
493 041.19
Wydatki kwalifikowalne: 
493 041.19
Dofinansowanie: 
369 780.88
w tym UE: 
369 780.88
Wkład własny: 
123 260.31
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-029/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Łobez
Miejscowość: 
Łobez
Kod pocztowy: 
73-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Alicja Jesionek

Pomagaj z OSP