DOWODZENIE Z POWODZENIEM-wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznania zagrożeń

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
Wartość ogółem: 
199 999.20
Wydatki kwalifikowalne: 
199 999.20
Dofinansowanie: 
149 999.40
w tym UE: 
149 999.40
Wkład własny: 
49 999.80
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-046/14
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu