Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Rewal

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Rewal
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Celem realizacji projektu było stworzenie na terenie Gminy Rewal kompleksowego produktu turystycznego w oparciu o istniejącą infrastrukturę kolejki wąskotorowej. W zamierzeniu władz Gminy produkt ten jest na tyle atrakcyjny, aby przyciągać nie tylko turystów z regionu, ale również z Polski i zagranicy. Kolejka wąskotorowa –jako markowy produkt turystyczny- posiada potencjał turystyczny, który nadaje Gminie Rewal nowy wizerunek, tzn. miejsca kojarzącego się nie tylko z plażą i morzem, ale także z ciekawym i nietypowym zabytkiem techniki. Realizacja projektu wpłynęła też niewątpliwie na poprawę wizerunku całego regionu zachodniopomorskiego, który przez turystów kojarzony jest głównie z możliwością mało urozmaiconego wypoczynku nad morzem.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
40 931 187.00
Wydatki kwalifikowalne: 
38 615 078.78
Dofinansowanie: 
15 446 031.51
w tym UE: 
13 129 126.77
Wkład własny: 
23 169 047.27
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-002/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Rewal
Miejscowość: 
Rewal
Kod pocztowy: 
72-344