Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu

Nazwa beneficjenta: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Wartość ogółem: 
1 702 280.58
Wydatki kwalifikowalne: 
1 235 528.94
Dofinansowanie: 
494 211.57
w tym UE: 
494 211.57
Wkład własny: 
741 317.37
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-004/12
Nazwa beneficjenta: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600