Wzrost atrakcyjności turystycznej Dziwnowa poprzez budowę I i II Etapu promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dziwnów

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Dziwnów
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Przedmiotem niniejszego projektu było zagospodarowanie promenady nadmorskiej w Dziwnowie.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie:
 
a) ciągów pieszych,
b) tarasów widokowych,
c) wejść na plażę,
d) węzłów sanitarnych,
e) niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 658 610.14
Wydatki kwalifikowalne: 
2 463 829.46
Dofinansowanie: 
1 231 914.72
w tym UE: 
1 231 914.72
Wkład własny: 
1 231 914.74
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-020/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dziwnów
Miejscowość: 
Dziwnów
Kod pocztowy: 
72-420

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu