Zachowanie dziedzictwa kulturowego Perły w Koronie woj. zachodniopomorskiego 2009 – Pałacu w Stuchowie – etap II prac restauratorskich

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Świerzno

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Świerzno
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 784 739.41
Wydatki kwalifikowalne: 
1 606 801.90
Dofinansowanie: 
1 365 781.61
w tym UE: 
1 365 781.61
Wkład własny: 
241 020.29
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-019/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Świerzno
Miejscowość: 
Świerzno
Kod pocztowy: 
72-405

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu