Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie istniejącego basenu przeciw pożarowego zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa na fontannę. Istniejący basen p. poż. został całkowicie wyburzony. W tym miejscu wybudowano obiekt składający się z dwóch odrębnych funkcjonalnie części:
 
- niecki basenowej fontanny
- podziemnego pomieszczenia technicznego.
 
W ramach inwestycji wykonano następujące prace:
 
- rozbiórka istniejącego basenu p. poż.;
- likwidacja istniejącego ogrodzenia;
- budowa niecki basenowej fontanny (obiekt przebudowywany);
- montaż elementów prefabrykowanych „ścian” w dnie niecki fontanny (obiekt nowy);
- budowa pomieszczenia technicznego fontanny (obiekt nowy);
- Montaż instalacji wodociągowej, która pozwoli na przepływ wody w obiegu zamkniętym;
- Montaż instalacji do uzdatniania wody w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym pod ziemią;
- Budowa przyłącza wodociągowego;
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego – do spustu wody z fontanny;
- Montaż instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia techniczne fontanny;
- Montaż instalacji oświetlenia terenu fontanny;
- Montaż oświetlenia pomieszczenia technicznego;
- Montaż instalacji automatyki i sterowania urządzeniami obiektu (m. in. montaż anemometru sterującego wysokością strugi wody w zależności od siły wiatru);
- Budowa przyłącza elektroenergetycznego.
 
W wyniku powyższych działań na Placu Zwycięstwa w Szczecinie powstała fontanna z podświetlanymi płaszczami wodnymi, kształtem przypominająca bramę, z kładką dla pieszych przez środek niecki, wokół zieleń i ławki. Fontanna projektowana  jako kwadrat o boku 16,7 m, głębokość niecki 1,70m. Powierzchnia lustra wody fontanny wynosi 279 m2. Jako zaplecze techniczne dla elementów fontanny zaprojektowano pomieszczenie techniczne znajdujące się pod poziomem gruntu. Pomieszczenie z oddzielnym wejściem z poziomu chodnika, podzielone funkcjonalnie na dwie części rozdzielone przedsionkiem. W jednej części pomieszczenia technicznego znajdują sięurządzenia filtracyjne oraz wydzielone magazyny środka do dezynfekcji i korektora odczynu wody. Fontanna m sześć betonowych filarów (po trzy z każdej strony), z których tryskająca woda tworzy widowiskowe wodne łuki, przypominające bramę wodną.
 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 186 441.37
Wydatki kwalifikowalne: 
2 031 611.78
Dofinansowanie: 
1 015 805.89
w tym UE: 
1 015 805.89
Wkład własny: 
1 015 805.89
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-011/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456