Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Wartość ogółem: 
1 832 736.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 783 736.00
Dofinansowanie: 
664 308.55
w tym UE: 
664 308.55
Wkład własny: 
1 119 427.45
% dofinansowania: 
37.24
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.01.01-32-017/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu