Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstał pięciokondygnacyjny budynek z dwupoziomowym parkingiem podziemnym o powierzchni zabudowy 3234m2, powierzchni netto całości 12 734 m2 i kubaturze 98200m3. Działka nr 3/11 obręb 1030 znajdująca się w centrum miasta na skrzyżowaniu ul. Małopolskiej z ul. Matejki została w pełni zagospodarowana i wykorzystana. Obiekt zbudowany został na zasadzie połączonych ze sobą elementów - białych, krystalicznych pudełek ze spiczastymi dachami, co w rezultacie tworzy homogeniczną i zwartą bryłę, o jednolitym wyglądzie w dzień i w nocy.
 
Natchnieniem dla zaprojektowania nowego obiektu Filharmonii były organy - instrument muzyczny o wieloletniej tradycji. Obiekt ma za zadanie stać się nową ikoną architektury dla Miasta Szczecina.
 
Głównym przeznaczeniem budynku są koncerty muzyki symfonicznej. Na obiekt składają się 2 sale koncertowe. Duża o max. pojemności 951 osób oraz mała o pojemności 192 osób. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od ulicy Małopolskiej i prowadzi do reprezentacyjnego hollu wejściowego o wysokości trzech kondygnacji, który utworzył ogólnodostępną przestrzeń publiczną z możliwością różnorakiego wykorzystania.
 
Znajdują w nim kasy biletowe, informacja-punkt obsługi widza, szatnie, toalety. W przestrzeni hollu, pod zawieszoną bryłą małej sali koncertowej znajduje się kawiarnia, a bezpośrednio za nią zaplecze wraz z kuchnią i szatniami pracowników. W tej części budynku umieszczony został również punkt pierwszej pomocy przeznaczony dla artystów i widzów.
 
Na ostatniej kondygnacji, pod rzeźbionym dachem znajduje się przestrzeń ekspozycyjna, z wglądem poprzez przeszklone świetlne patia w przestrzeń hollu oraz pomieszczenia funkcji administracyjnej - biura zaprojektowane na zasadzie otwartej przestrzeni, której doświetlenie oraz wentylacje umożliwiają umieszczenie w centrum patio.
 
Główne wejścia do obu sal koncertowych znajdują się na pierwszym piętrze. Do głównego foyer pierwszej sali prowadzą monolityczne schody, natomiast wszystkie kondygnacje połączone są ze sobą krętymi schodami - pionowy element rzeźbiarski w przestrzeni hollu. Za pomocą sekwencji kolejnych otwartych schodów możliwe będzie przejście w ciągły sposób przez wszystkie kondygnacje w budynku. Na drugim i trzecim poziomie znajduje się  przestrzeń ogólnodostępna jak i pomieszczenia artystów, zaplecze, salonik VIP.
 
Z poziomu drugiego możliwe jest wejście na niższy poziom balkonów sali dużej oraz do zespołu toalet. Na trzecim poziomie znajduje się wejście na wyższy poziom balkonów sali dużej oraz do dużego baru przeznaczonego dla publiczności.
 
Na parterze budynku znajdują się  pomieszczenia dla artystów (m.in. garderoby, bar, sale prób wraz z podręcznym magazynem).
 
Na pierwszym piętrze za sceną znajduje się olbrzymia przestrzeń kuluarowa mogąca służyć, w zależności od potrzeb zarówno jako magazyn instrumentów lub poczekalnie dla artystów.
 
Budynek obok schodów wyposażony jest również w windy. Dysponuje dwoma poziomami podziemnego parkingu z wjazdem od ulicy Małopolskiej, w sumie na 157 miejsc.
 
W efekcie powstał w pełni dostosowany do bieżącego użytkowania nowy obiekt instytucji kultury, kompleksowo wykończony i wyposażony, w pełni umożliwiający działalność szczecińskiej Filharmonii na europejskim poziomie.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
130 387 236.00
Wydatki kwalifikowalne: 
120 400 000.00
Dofinansowanie: 
44 906 625.00
w tym UE: 
38 170 631.23
Wkład własny: 
75 493 375.00
% dofinansowania: 
37.30
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.01-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Reportaż

„Kulturalny” spacer szlakiem szczecińskiej muzyki

Autor: Dawid Wójcik

W województwie zachodniopomorskim główny ośrodkiem kulturalnym jest miasto Szczecin, pełniące rolę stolicy tego regionu, a także euroregionu Pomerania. Jednak wielu Szczecinian pytanych o korzyści i przywileje, płynące z powyższego tytułu, udziela bardzo lakonicznych odpowiedzi. Oczywiście mamy filharmonię, operę, teatry. Właściwie na tym kończy się wiedza większości mieszkańców.

Tytuł projektu:
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym