Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego

Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Renowacja gotyckiego kościoła św. Jana Ewangelisty w Szczecinie polegała przede wszystkim na pracach konserwacyjnych elewacji oraz rekonstrukcji elementów fryzu i zwieńczeń prezbiterium.
 
Zawilgotniałe fundamenty osuszono a następnie zabytkowe ceglane mury oczyszczono i zabezpieczono przed ponownym zniszczeniem. Ten unikatowy obiekt wymagał również wymiany przestarzałej konstrukcji okiennej a także wzmocnienia i konserwacji witraży okiennych.
 
W ramach projektu zaprojektowano nowe oświetlenie, które jednak nie zmienia stylu, lecz podkreśla walory historyczne i architektoniczne świątyni.
 
Oświetlenie wnętrza jest dyskretne i przystosowane zarówno do celów liturgicznych jak i turystycznych. Dzięki systemowi sterowania oświetleniem możliwe jest tworzenie scen świetlnych kreujących nastrój wnętrza. Oświetlenie zewnętrzne natomiast podkreśla rzeźbę i przestrzenność elewacji.
 
Kościół św. Jana Ewangelisty jest jednym z głównych i najbardziej wartościowych zabytków w Szczecinie. Powstawał w kilku etapach - około 1300 roku rozpoczęto budowę prezbiterium, a w połowie XIV wieku korpus nawowy. Budowla należąca do najcenniejszych obiektów sakralnej architektury gotyckiej Pomorza posiada m.in. zachowane fragmenty średniowiecznej polichromii z I poł. XV wieku. Niewątpliwym walorem świątyni jest fakt, iż według badań dendrologicznych przeprowadzonych przez Instytut Archeologii w Berlinie, drzewo z którego wykonano więźbę dachu nad korpusem świątyni, ścięto na przełomie 1368/1369 roku. Z uwagi na swe walory w 1954 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 969 061.66
Wydatki kwalifikowalne: 
3 968 280.00
Dofinansowanie: 
2 976 210.00
w tym UE: 
2 976 210.00
Wkład własny: 
992 070.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.02.02-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ewangelisty
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-205

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu