Wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej SOM realizowany poprzez budowę pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowskiej i Goplańskiej w Szczecinie.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 861 318.28
Wydatki kwalifikowalne: 
1 458 369.08
Dofinansowanie: 
1 239 613.71
w tym UE: 
1 239 613.71
Wkład własny: 
218 755.37
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.04.00-32-009/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456