Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału nr 40: kamienica mieszkalno-usługowa przy ul. Śląskiej 51

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51 w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa

Zakres rzeczowy projektu obejmował:
 
- roboty związane z renowacją części wspólnych budynku,
- prace termomodernizacyjne,
- roboty związane z instalacjami technicznymi w częściach wspólnych budynku.
 
Roboty związane z renowacją części wspólnych budynku dotyczyły takich elementów budynku jak dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze wewnętrzne.
 
Prace termomodernizacyjne były związane z takimi elementami budynku jak: stolarka okienna, elewacje, ściany piwnic, docieplenie stropu nad piwnica i pod poddaszem, docieplenie dachu, docieplenie ścian stropu w korytarzu klatki schodowej, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz instalacje CO.
 
Roboty związane z instalacjami technicznymi w częściach wspólnych budynku dotyczyły instalacji sanitarnych, tj.: wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wentylacji grawitacyjnej; oraz elektrycznych.
 
W ramach projektu zakupiono również usługi doradcze, zarządzanie projektem, tj. nadzór inwestorski i nadzór autorski oraz działania promocyjno-informacyjne.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 287 460.68
Wydatki kwalifikowalne: 
1 117 441.21
Dofinansowanie: 
446 976.48
w tym UE: 
446 976.48
Wkład własny: 
670 464.73
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych
Działanie: 
6.6. Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym
Poddziałanie: 
6.6.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
Numer wniosku: 
RPZP.06.06.01-32-013/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 51 w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-770

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu