Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Goleniowski

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
9 719 927.07
Wydatki kwalifikowalne: 
9 060 819.64
Dofinansowanie: 
4 530 409.80
w tym UE: 
4 530 409.80
Wkład własny: 
4 530 409.84
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-002/10
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Goleniowski
Miejscowość: 
Goleniów
Kod pocztowy: 
72-100