Budowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju z przeznaczeniem na zajęcia praktyczne szkolnictwa zawodowego.

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Świdwiński

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
75 Infrastruktura systemu oświaty
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 961 526.06
Wydatki kwalifikowalne: 
3 961 526.06
Dofinansowanie: 
1 980 763.03
w tym UE: 
1 980 763.03
Wkład własny: 
1 980 763.03
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.1. Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: 
7.1.2. Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo gimnazajalne i ponadgimnazjalne
Numer wniosku: 
RPZP.07.01.02-32-013/10
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Świdwiński
Miejscowość: 
Świdwin
Kod pocztowy: 
78-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu