Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Czaplinek

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Czaplinek
Kategoria interwencji: 
79 Pozostała infrastruktura społeczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 021 898.31
Wydatki kwalifikowalne: 
1 059 726.16
Dofinansowanie: 
529 863.08
w tym UE: 
529 863.08
Wkład własny: 
529 863.08
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.2. Infrastruktura sportowa
Numer wniosku: 
RPZP.07.02.00-32-011/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Czaplinek
Miejscowość: 
Czaplinek
Kod pocztowy: 
78-550