Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego na terenie Gminy Dziwnów

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dziwnów

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Dziwnów
Kategoria interwencji: 
79 Pozostała infrastruktura społeczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 211 274.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 187 998.84
Dofinansowanie: 
593 999.41
w tym UE: 
593 999.41
Wkład własny: 
593 999.43
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.2. Infrastruktura sportowa
Numer wniosku: 
RPZP.07.02.00-32-016/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dziwnów
Miejscowość: 
Dziwnów
Kod pocztowy: 
72-420

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu