Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie.

Nazwa beneficjenta: 
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt jest konsekwentną realizacją długofalowej strategii rozwoju Szpitala, której celem jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, wykrywania i leczenia chorób płuc. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych w województwie zachodniopomorskim oraz poprawa zdrowia mieszkańców.
 
Projekt obejmował rozbudowę budynku głównego Szpitala.
 
W ramach nowej kubatury uzyskanych zostało 11 400 m2 nowej powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na:
PIWNICE - centralna stacja przygotowania łóżek, centralna sterylizatornia, szatnie podstawowe personelu,  pomieszczenia techniczne.
PARTER - centralna rejestracja i punkt informacyjny, Szpitalny Oddział Ratownictwa, centralna izba przyjęć – 4, zespół przyszpitalnych poradni wysokospecjalistycznych – 14 gabinetów badań z zapleczem zabiegowym.
I PIĘTRO - blok operacyjny chirurgii – 3 sale operacyjne, sala zabiegów chirurgii naczyniowej, oddział łóżkowy chirurgii o podwyższonej opiece pooperacyjnej.
II PIĘTRO - blok operacyjny ortopedii – 4 sale operacyjne, sala zabiegów artroskopowych, oddział intensywnej terapii.
III PIĘTRO - blok operacyjny torakochirurgii (tworzący część zabiegową Regionalnego Centrum Transplantologii Płuc) – 3 sale operacyjne, sala audiowizualna z zapleczem, sala konsultacyjna, dział statystyki medycznej z archiwum.
IV PIĘTRO - kondygnacja techniczna.
STROPODACH - lądowisko dla helikopterów lotniczego transportu sanitarnego.
 
W ramach projektu zakupione zostały również 182 sztuki sprzętu medycznego, w tym łóżka, aparaty RTG, stoły zabiegowe, laser zabiegowe, aparaty do znieczuleń, defibrylator, wózki, monitory, respiratory i wiele innych.
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w Szpitalu Zdunowo, a także stworzyła warunki do utworzenia i rozwoju REGIONALNEGO CENTRUM TRANSPLANTOLOGII w Szczecinie. Jest ono jednym z trzech ośrodków w Polsce dokonującym przeszczepów płuca i płucoserca. Rezultatami projektu na bazie nowoczesnego kompleksu szpitalnego jest też rosnąca liczba świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach kontraktu z NFZ, rosnąca liczba specjalistycznych badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem.  Ponadto dzięki rozszerzonej działalności zostały utworzone nowe miejsca pracy dla personelu każdego szczebla, w tym miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
80 780 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
76 680 000.00
Dofinansowanie: 
33 114 567.00
w tym UE: 
33 114 567.00
Wkład własny: 
43 565 433.00
% dofinansowania: 
43.19
Oś: 
7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
Działanie: 
7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie: 
7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
Numer wniosku: 
RPZP.07.03.01-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-891

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu