Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Przebudowa Parku przy ul. Chopina w Świnoujściu

Prezentacja

Gmina Miasto Świnoujście

2 071 346.48

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe Warzelnia - renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul....

Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał...

3 693 207.06

Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu

Gmina Miasto Kołobrzeg

1 414 583.49

Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: adaptacja parterów kamienic ul. Śląska 51, 53, oficyn...

Towarzystwo Budownictwa...

1 644 678.54

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Barlinek

Gmina Barlinek

21 697.70

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Dębno

Gmina Dębno

22 500.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Miasto Świnoujście

Gmina Miasto Świnoujście

50 000.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Miasto Sławno

Gmina Miasto Sławno

14 999.90

Lokalny program Rewitalizacji Gmina Międzyzdroje

Gmina Miedzyzdroje

45 140.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Police

Gmina Police

26 840.00

Lokalny Program Rewitalizacji Gmina – Miasto Stargard Szczeciński

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

19 520.00

Lokalny Prorgam Rewitalizacji Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg

20 740.00

Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard...

Komenda Wojewódzka Policji w...

17 199 284.86

Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie

Gmina Miejska Świdwin

1 265 060.26

Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu uzdrowiskowego Irena i Podhale wraz z zakupem i...

Uzdrowisko Połczyn S.A

2 380 046.15

Przebudowa Parku Staromiejskiego w ramach rewitalizacji Starego Miasta w Policach

Gmina Police

850 000.00

Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury

Stargardzkie Centrum Kultury w...

617 961.49

Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście

2 540 270.78

Razem możemy więcej–adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej...

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

301 531.57

Remont nawierzchni ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych na terenie starego miasta w Barlinku

Gmina Barlinek

385 812.87

Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz zagospodarowanie...

Gmina Miasto Świnoujście

599 215.94

Rewitalizacja Centrum Barwic - przebudowa Placu Wolności

Gmina Barwice

2 600 000.00

Rewitalizacja parku Orła Białego w Białogardzie

Miasto Białogard

1 155 228.28

Rewitalizacja RAZEM – Infrastruktura w Kwartale nr 23 w Szczecinie: utworzenie świetlicy...

Szczecińskie Towarzystwo...

2 068 117.34

Rewitalizacja serca Starego Miasta przez zagospodarowanie zielonej przestrzeni miejskiej wraz z...

Gmina Police

1 442 064.82

Pages