Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych.

Prezentacja

Miejski Zakład Komunikacji Spółka...

1 031 058.59

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach...

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

41 962 974.07

Rozwój i poprawa jakości komunikacji pasażerskiej w Świnoujściu poprzez zakup taboru autobusowego

Prezentacja

Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z...

5 542 095.06

Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z...

Prezentacja

Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z...

10 148 186.73

Zakup autobusów.

Prezentacja

Miejski Zakład Komunikacji Spółka...

6 628 798.46

Zakup nowego taboru autobusowego dla miasta Kołobrzeg

Prezentacja

Komunikacja Miejska w Kołobrzegu...

3 695 824.00

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Dąbie Sp. z o.o. w Szczecinie

Prezentacja

Szczecińskie Przedsiębiorstwo...

18 359 194.48

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Klonowica sp. z o.o. w Szczecinie

Prezentacja

Szczecińskie Przedsiębiorstwo...

17 949 407.50

Modernizacja taboru tramwajowego

Tramwaje Szczecińskie Spółka z...

14 767 713.87

Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów miejskich

Komunikacja Miejska - Spółka z...

3 319 634.70

Wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej SOM realizowany poprzez budowę pętli autobusowej w...

Gmina Miasto Szczecin

1 239 613.71

Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

2 588 590.00

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o.

Szczecińsko-Polickie...

9 820 703.51