Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

321 280.81

Morskie opowieści - stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i...

Prezentacja

Akademia Morska w Szczecinie

1 272 195.73

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu...

Prezentacja

Uniwersytet Szczeciński

395 458.02

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Kamień Pomorski.

Gmina Kamień Pomorski

1 495 907.04

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Stepnica

Gmina Stepnica

701 834.36

Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno

Gmina Nowe Warpno

242 467.67

Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu...

Samodzielny Publiczny Zespół...

5 974 744.86

Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno

Gmina Węgorzyno

5 326 407.09

Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa...

Gmina Miasto Koszalin

12 200 000.00

Modernizacja infrastruktury sieciowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w...

2 156 838.08

Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci...

Gmina Miasto Sławno

9 594 870.00

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do...

Gmina Tuczno

342 406.35

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 1 Infrastruktura

Gmina Miasto Szczecin

7 263 294.63

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap 2 Infrastruktura

Gmina Miasto Szczecin

1 889 248.06