Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi

Prezentacja

Zachodniopomorskie Centrum...

23 855 567.35

Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Prezentacja

Samodzielny Publiczny Wojewódzki...

26 265 386.00

Doposażenie Szpitala w Sławnie w aparaturę medyczną i diagnostyczną

Prezentacja

Szpital Powiatowy w Sławnie

643 905.72

Kompleksowa poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla matki i dziecka – zmiana funkcji...

Prezentacja

Samodzielny Publiczny...

21 395 512.00

Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Prezentacja

Szpital Wojewódzki im. M....

31 067 933.29

Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzetu

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

177 020.93

Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do...

Prezentacja

Specjalistyczny Szpital im. prof....

33 114 567.00

Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym...

Prezentacja

Samodzielny Publiczny Wojewódzki...

9 091 474.42

Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

216 451.39

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V

Pomorski Uniwersytet Medyczny w...

17 000 000.00

Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim

Powiat Stargardzki

1 292 158.71

Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim-zakup...

Powiat Stargardzki

543 538.20

Poprawa jakości i dostępności lokalnych placówek służby zdrowia na terenie Powiatu Szczecineckiego...

Powiat Szczecinecki

690 268.32

Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń medycznych w wyniku zakupu cyfrowego aparatu...

Samodzielny Publiczny Zakład...

315 590.00

Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w...

Samodzielny Publiczny Szpital...

499 263.31

Poprawa jakości świadczeń medycznych w efekcie zakupu aparatu RTG z ucyfrowieniem

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD...

384 724.99

Pracownia chorób piersi – zakup mammografu cyfrowego z możliwością wykonywania biopsji celowanej

Powiat Szczecinecki

685 837.90

ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ DLA SPSP W GOLENIOWIE

SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W...

335 962.69

Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia...

Samodzielny Publiczny...

10 391 877.75

Zwiększenie możliwości diagnostycznych i poprawa jakości zabiegów w efekcie zakupu sprzętu...

Szpital Barlinek Spółka z...

495 218.03