Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo –...

Prezentacja

Komenda Wojewódzka Państwowej...

2 981 000.00

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego a...

Prezentacja

Gmina Łobez

369 780.88

Rozbudowa Strażnicy OSP Tetyń wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu ratowniczego

Prezentacja

Gmina Kozielice

114 011.87

Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i...

Prezentacja

Gmina Czaplinek

2 123 959.72

Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno

Prezentacja

Gmina Mielno

2 287 866.00

Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina

Gmina Miasto Szczecin

648 040.50

Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego...

Gmina Karlino

839 054.78

Doposażenie oraz modernizacja remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz sali OSP...

Gmina Nowe Warpno

752 622.42

DOWODZENIE Z POWODZENIEM-wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu...

Gmina Miasto Koszalin

149 999.40

Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w...

Komenda Wojewódzka Państwowej...

5 250 000.00

Mobilne Stanowisko Reagowania Kryzysowego KWP w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji w...

499 995.00

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego...

Powiat Szczecinecki

437 499.00

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w...

Gmina Kołbaskowo

563 531.64

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie...

Gmina Golczewo

399 826.35

Rozpoznanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup...

Gmina Miasto Świnoujście

188 898.22

Zakup samochodu pożarniczego wraz z jego wyposażeniem na potrzeby OSP w Węgorzynie

Gmina Węgorzyno

617 937.75

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu

Gmina i Miasto Mirosławiec

471 286.44

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Maszewo niezbędnego do prowadzenia akcji...

Gmina Maszewo

412 500.00

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem dla OSP Stepnica

Gmina Stepnica

564 356.48

Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP w Gminie Przybiernów w celu skutecznego...

Gmina Przybiernów

166 070.99

Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na...

Gmina Złocieniec

1 356 032.76

Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie Gminy Będzino poprzez zakup ciężkiego wozu ratowniczo...

Gmina Będzino

497 892.21

Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Inspekcja Ochrony Środowiska...

927 384.75

Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie...

Gmina Banie

653 461.89