Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino

Prezentacja

Gmina Karlino

370 973.67

Modernizacja linii technologicznej Centrum Odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z...

Prezentacja

NewCo Spółka z ograniczoną...

820 000.00

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania...

Prezentacja

Gmina Police

3 725 599.84

Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto...

Gmina Miasto Szczecin

377 671.50

Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości...

Gmina Miasto Szczecin

317 491.86

Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów

Międzygminne Przedsiębiorstwo...

1 312 448.22

Organizacja i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Barlinek poprzez zakup...

Przedsiębiorstwo Gospoadrki...

498 617.30

Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek

Gmina Czaplinek

491 803.24

Rekultywacja składowiska odpadów w Kunowie oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i...

Gmina Banie

196 142.97

Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze

Gmina Widuchowa

181 498.25

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o....

Przedsiębiorstwo Gospodarki...

708 666.53

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do...

GMINA POSTOMINO

521 523.59

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę...

Przedsiębiorstwo Handlowo -...

820 000.00

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez zakup sprzętu specjalistycznego dla Międzygminnego...

Międzygminne Przedsiębiorstwo...

365 551.91

Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami...

Gmina Widuchowa

352 593.74

Zakup śmieciarki i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z monitoringiem dla Gminy Chojna...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych...

273 907.80