Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Budowa linii 110 kV relacji GPZ Mirosławiec - planowany GPZ Kalisz Pomorski

ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

4 004 000.00

Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek

ENEA Operator Spółka z ograniczoną...

7 999 200.00

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz...

ENEA Operator Spółka z ograniczoną...

3 433 608.40

Przebudowa linii 110 kV Dąbie - Pomorska

Enea Operator Spółka z ograniczoną...

904 000.00

Przebudowa linii 110 kV Pomorska-Załom

ENEA Operator Spółka z ograniczoną...

1 190 000.00

Przebudowa linii 110 kV Załom-Goleniów

ENEA Operator Spółka z ograniczoną...

4 210 000.00