Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim

Prezentacja

Województwo Zachodniopomorskie

17 250 000.00

Gmin@ na fali

Prezentacja

Gmina Miasto Kołobrzeg

1 592 765.82

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin

Prezentacja

Gmina Miasto Szczecin

8 250 000.00

Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Prezentacja

Związek Miast i Gmin Dorzecza...

1 495 127.19

Portal BEZPIECZNI RAZEM

Gmina Miasto Szczecin

1 200 000.00

Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina

Gmina - Miasto Koszalin

2 625 000.00

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Gmina Miasto Szczecin

4 387 500.00