Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko

PGE Energia Odnawialna Spółka...

16 430 000.00

Budowa gazowego źródła kogeneracyjnego współpracującego z istniejącym układem technologicznym...

Szczecińska Energetyka Cieplna...

1 126 400.00

Budowa i wyposażenie biogazowni rolniczej w miejscowości Brzeżno

Petromix spółka z ograniczoną...

5 285 648.16

Budowa instalacji do oczyszczania gazów odlotowych z lakierni zlokalizowanej na terenie firmy...

DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ...

820 000.00

Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej Sokoliniec – Sicko – Recz

Gmina Recz

6 556 295.94

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo.

Gmina Maszewo

5 305 891.56

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcińsko-Zdrój: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście...

Gmina Trzcińsko - Zdrój

2 839 977.81

Budowa małej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Chełm Gryficki wraz z infrastrukturą...

Ekoenergy Tomasz Kalisiak

515 419.44

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność zabytkowego parku w Krzecku

Powiat Świdwiński

622 844.95

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi w Gminie Resko

Gmina Resko

938 745.63

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka,...

Gmina Pełczyce

3 825 273.50

Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości...

Gmina Miasto Szczecin

317 491.86

Budowa, przebudowa i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP w Karlinie w celu skutecznego...

Gmina Karlino

839 054.78

Doposażenie oraz modernizacja remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz sali OSP...

Gmina Nowe Warpno

752 622.42

DOWODZENIE Z POWODZENIEM-wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu...

Gmina Miasto Koszalin

149 999.40

Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w...

Komenda Wojewódzka Państwowej...

5 250 000.00

Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ścieków w m. Osina

Gmina Osina

3 548 763.76

Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP

Gmina Chojna

2 364 797.00

Mobilne Stanowisko Reagowania Kryzysowego KWP w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Policji w...

499 995.00

MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁÓW WR 10

Przedsiębiorstwo Energetyki...

701 400.00

Modernizacja instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI...

753 043.47

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo

Gmina Golczewo

3 507 862.16

Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum...

Gmina Barlinek

1 089 504.48

Modernizacja układu odpylania kotłów WR-5 i WLM-5 w Ciepłowni Miejskiej PEC Choszczno

Przedsiębiorstwo Energetyki...

450 345.55

Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów

Międzygminne Przedsiębiorstwo...

1 312 448.22

Pages