Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego

Powiat Koszaliński

1 222 997.25

Ochrona wód rzeki Odry. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czelinie i rurociągu przesyłowego Czelin-...

Gmina MIeszkowice ul. Chopina 1 74...

1 085 803.05

Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami...

Gmina Resko

2 541 425.69

Ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul....

Miejska Energetyka Cieplna Spółka...

677 434.90

Ograniczenie emisji pyłów przez modernizację instalacji odpylania dla dwóch kotłów WR 10-015 na...

Przedsiębiorstwo Energetyki...

740 912.12

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez zmianę systemu wypieku w Piekarni...

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-...

832 580.00

Organizacja i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Barlinek poprzez zakup...

Przedsiębiorstwo Gospoadrki...

498 617.30

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Szczecineckiego poprzez zakup specjalistycznego...

Powiat Szczecinecki

437 499.00

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Gościno poprzez zakup specjalistycznego...

Gmina Gościno

613 009.50

Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie zagrożeń wynikających z prac remontowo-budowlanych...

Federacja Zielonych GAJA

149 784.00

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt...

Gmina Pełczyce

616 997.56

Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach poprzez zakup...

Gmina Dobrzany

635 000.00

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu choszczeńskiego

Powiat choszczeński

1 912 284.15

Poprawa jakości powietrza w regionie dzięki instalacji urządzeń do suchego odpylania gazów...

HaCon Spółka z ograniczoną...

742 312.50

Poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez wdrożenie systemu zarządzania...

Gmina Sianów

1 621 891.31

Poprawa standardu oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług Spółki Ekologia Fair Play w zakresie...

Ekologia Fair Play Plewko-...

810 000.00

Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek

Gmina Czaplinek

491 803.24

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina

Gmina Miasto Szczecin

150 000.00

Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek

Gmina Barlinek

282 291.00

Promowanie edukacji ekologicznej poprzez stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie...

Nadleśnictwo Karnieszewice

80 895.91

Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w...

Gmina Police

2 910 735.75

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w...

Gmina Kołbaskowo

563 531.64

PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów...

Związek Miast i Gmin Dorzecza...

1 076 508.00

Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez zmianę systemu ogrzewania w Dworze Krytno –...

DWÓR KRYTNO Hubert Majewski

770 000.00

Rekultywacja składowiska odpadów w Kunowie oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i...

Gmina Banie

196 142.97

Pages