Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych...

1 580 247.68

Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze

Gmina Widuchowa

181 498.25

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie działającej w Krajowym Systemie...

Gmina Golczewo

399 826.35

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o....

Przedsiębiorstwo Gospodarki...

708 666.53

Rozpoznanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup...

Gmina Miasto Świnoujście

188 898.22

Rozwój działalności firmy Ekoenergy poprzez budowę i uruchomienie dwóch generatorów wiatrowych w...

Ekoenergy Tomasz Kalisiak

524 464.44

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ostrowice w obszarze Drawskiego Parku...

Gmina Ostrowice

9 836 374.72

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do...

GMINA POSTOMINO

521 523.59

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę...

Przedsiębiorstwo Handlowo -...

820 000.00

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez zakup sprzętu specjalistycznego dla Międzygminnego...

Międzygminne Przedsiębiorstwo...

365 551.91

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami w Powiecie Sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska...

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO...

2 182 283.17

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin

1 556 899.62

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację solarów słonecznych w firmie Albax...

Albax spółka z ograniczoną...

100 800.00

Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i rzadkich gatunków ryb w...

Okręg Polskiego Związku...

2 041 848.13

Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów ul. Lutyków i ul. Węgorzewskiej.

Gmina Sianów

1 350 479.61

Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań

Gmina Rymań

674 459.01

Zakup samochodu pożarniczego wraz z jego wyposażeniem na potrzeby OSP w Węgorzynie

Gmina Węgorzyno

617 937.75

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu

Gmina i Miasto Mirosławiec

471 286.44

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Maszewo niezbędnego do prowadzenia akcji...

Gmina Maszewo

412 500.00

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem dla OSP Stepnica

Gmina Stepnica

564 356.48

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz rozbudowa budynku remizy strażackiej dla potrzeb OSP w...

Gmina Trzebiatów

917 625.48

Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami...

Gmina Widuchowa

352 593.74

Zakup śmieciarki i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z monitoringiem dla Gminy Chojna...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych...

273 907.80

Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP w Gminie Przybiernów w celu skutecznego...

Gmina Przybiernów

166 070.99

Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na...

Gmina Złocieniec

1 356 032.76

Pages