Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Wzrost konkurencyjności spółki Rarytas poprzez udział w Międzynarodowych Targach Słodyczy ISM 2012...

RARYTAS spółka z ograniczoną...

17 611.73

Wzrost konkurencyjności spółki Tedmark poprzez wprowadzenie innowacji procesowej i organizacyjnej w...

Tedmark Spółka z ograniczoną...

288 051.19

Wzrost konkurencyjności Studia Projektowego AB poprzez usprawnienie procesu projektowania

Studio Projektowe AB Spółka...

97 574.00

Wzrost konkurencyjności Szkoły Nauki Jazdy Marcin Budny w Goleniowie poprzez stworzenie nowoczesnej...

Szkoła Nauki Jazdy Marcin Budny

120 000.00

Wzrost konkurencyjności Termoplus Spółka z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii

Termoplus Spółka z ograniczoną...

1 208 446.20

Wzrost konkurencyjności Villi Jedynak w Świnoujściu na rynku turystycznym poprzez zakup...

VILLA JEDYNAK BARTOSZ SZCZEPANIAK

9 876.45

Wzrost konkurencyjności Voigt Promotion na arenie międzynarodowej poprzez wdrożenie nowatorskiej...

Voigt Promotion Sp z o. o.

1 485 000.00

Wzrost konkurencyjności WĘGLOBUD S.A. poprzez realizację inwestycji w innowacyjne maszyny i...

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WĘGLOBUD...

1 791 374.47

Wzrost konkurencyjności Zakładu Szklarskiego Wolfglas poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt...

Zakład Szklarski Wolfglas

69 000.00

Wzrost konkurencyjności ZHU Józef Skrzypa poprzez zakup Pojazdu Ratownictwa Drogowego na bazie...

Zakład Handlowo-Usługowy Józef...

600 000.00

Wzrost konkurencyjności ZPU GALEX poprzez wdrożenie zaawansowanego technologicznie urządzenia...

Leszek Józef Gałęza Zakład...

30 737.70

Wzrost poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie TEOKNA s.c. z siedzibą w Dzikowie poprzez zakup...

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-...

132 265.18

Wzrost poziomu jakości i zakresu proinnowacyjnych usług świadczonych przez Koszalińską Agencję...

Koszalińska Agencja Rozwoju...

636 427.84

Wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej SOM realizowany poprzez budowę pętli autobusowej w...

Gmina Miasto Szczecin

1 239 613.71

Wzrost wskaźnika innowacyjności w szczecińskiej firmie M.G. SYSTEM Maciej Grygier poprzez wdrożenie...

M.G. SYSTEM Maciej Gygier

275 378.68

Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację...

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

3 855 000.00

XXI Targi Turystyczne Market Tour, Szczecin 12-13.05.2012

Infoman Spółka Cywilna Przemysław...

19 375.06

Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej...

Zachodniopomorski Związek Piłki...

3 404 293.77

Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i...

Województwo Zachodniopomorskie

5 940 400.00

Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego.

Województwo Zachodniopomorskie

2 470 190.00

Zachodniopomorskie Centrum monitoringu i prognozowania dynamicznych awarii sieci energetycznych

ASTAT Spółka z ograniczoną...

2 000 000.00

Zachodniopomorskie Centrum Obliczeniowe oparte na systemie stacji referencyjnych

TRIMTECH Spółka z ograniczoną...

3 993 492.00

Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji,...

Gmina Widuchowa

800 000.00

Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej

Gmina Miasto Szczecin

664 308.55

Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki

Gmina Barlinek

558 832.81

Pages