Wyszukiwarka projektów

Tytuł projektu Beneficjent Dofinansowanie

Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B. Chrobrego w Stargardzie...

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

544 885.28

Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i rzadkich gatunków ryb w...

Okręg Polskiego Związku...

2 041 848.13

Zakończenie procesu zwodociągowania i skanalizowania m. Sianów ul. Lutyków i ul. Węgorzewskiej.

Gmina Sianów

1 350 479.61

Zakup aparatu USG Doppler i lasera diodowego formą zwiększenia konkurencyjności praktyki lekarskiej...

Indywidualna Specjalistyczna...

117 003.64

Zakup aparatu USG i adaptacja pomieszczenia pod gabinet lekarski.

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA...

78 136.14

Zakup aparatury do testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich oraz do badania bezpieczeństwa...

GRYFMED S.C. Zakład Aparatury...

86 494.21

Zakup aparatury naukowo – badawczej do prowadzenia przez KG Konstrukcje prac badawczych i...

K.G. Konstrukcje spółka z...

366 000.00

Zakup aparatury naukowo-badawczej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne...

886 000.00

Zakup hydropontonu na hydraulicznie przemieszczanych szczudłach do specjalistycznych prac...

ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I...

1 000 000.00

Zakup i instalacja nowej prasy do produkcji bloczków silikatowych na terenie Zakładu Wapienno –...

Silikaty Trąbki sp. z o.o.

984 367.98

Zakup i montaż systemu radiowizjografii cyfrowej Kodak wraz z wewnątrzustnym aparatem rentgenowskim...

Dominika Kluczyk-Czarnecka

29 368.80

Zakup i uruchomienie innowacyjnej linii do uniwersalnej produkcji biopaliw stałych.

ARNO-EKO SA

1 997 760.00

Zakup i uruchomienie MOBILNEGO CENTRUM BETONIARSKIEGO w technologii on the fly – firma FORMAT,...

FORMAT inż. Tadeusz Osiecki

1 408 620.00

Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji piasków o wąskich przedziałach...

Firma usługowa MAWI Marcin...

2 999 400.00

Zakup i wdrożenie nowej technologii produkcji okien z tworzywa sztucznego

Karaszewski Bartłomiej B.FT

1 868 220.00

Zakup i wdrożenie w pełni skomputeryzowanej linii mieszającej do podłoży ogrodniczych nowej...

BIO-PRODUKTY TORF-KORA-PALETY...

1 137 000.00

Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GEOBUD w Szczecinie, umożliwiającego...

Zakład Geodezji i Kartografii...

95 101.21

Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GEOBUD w Szczecinie, umożliwiającego...

Zakład Geodezji i Kartografii...

102 378.54

Zakup innowacyjnego sprzętu stomatologicznego

Praktyka Stomatologiczna DENT...

107 400.00

Zakup innowacyjnego sprzęty medycznego celem zwiększenia kompleksowości oraz jakości usług gabinetu...

Indywidualna Specjalistyczna...

700 913.13

Zakup innowacyjnego systemu medycznego dla NZOZ AL-MED

AL-MED Spółka z ograniczoną...

89 719.00

Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie minibrowaru...

Przedsiębiorstwo Techniczno-...

1 000 000.00

Zakup innowacyjnego urządzenia budowlanego

NIWA SZCZECIN Sp. z o.o.

229 260.00

Zakup innowacyjnej drukarki trójwymiarowej do biura projektowego WOLSKI+ARCHITEKCI

WOLSKI+ARCHITEKCI Rafał Wolski

82 773.60

Zakup innowacyjnej linii technologicznej dla pracowni złotniczej Platinum Style Mierzyński...

PLATINUM - STYLE Mierzyński...

781 200.00

Pages