Z kalendarium RPO

1,25 mln zł na Centrum Kształcenia Praktycznego

Ostatnie podpisy i 1 250 000 zł trafi do Powiatu Stargardzkiego

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim otrzymało 1 250 000 zł na przebudowę swojej siedziby. Umowę o przekazanie środków europejskich podpisał 30 grudnia 2009 r. wicemarszałek Witold Jabłoński.
 
Dzięki tej inwestycji poziom kształcenia zawodowego w powiecie stargardzkim na pewno wzrośnie. To bardzo istotny projekt związany z edukacją nie tylko z perspektywy Stargardu, ale również całego województwa – mówił wicemarszałek Witold Jabłoński podczas uroczystego podpisania umowy, które odbyło się 30 grudnia 2009 r.
 
Celem projektu jest przebudowa i wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym. Całkowity koszt przebudowy budynku wyniesie ok. 2 900 000 zł.
                                    
Projekt jest realizowany w ramach Osi 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne
i ponadgimnazjalne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
 
Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2010 r.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa - modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35.

Powiat Stargardzki