Z kalendarium RPO

Akademia Morska w Szczecinie pierwszą uczelnią z darmowym Internetem

Akademia Morska jest pierwszą zachodniopomorską uczelnią z darmowym dostępem do Internetu we wszystkich swoich obiektach, zarówno w Szczecinie, jak i Świnoujściu. Jest to efekt realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Morskie Opowieści”, o wartości ponad 1,7 mln złotych, który dziś (21 marca br.) został oficjalnie zakończony.

W uroczystym zakończenie projektu udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma oraz kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego Akademii Morskiej w Szczecinie Łukasz Warlikowski.

Bezprzewodowy darmowy Internet działa we wszystkich 9 budynkach (obiektach dydaktycznych, akademikach, ośrodkach szkoleniowych) Akademii Morskiej w Szczecinie i Świnoujściu. Można z niego korzystać również w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii np. na ławkach przed budynkiem uczelni na Wałach Chrobrego.

W ramach inwestycji utworzono również 14 publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci tzw. kiosków multimedialnych, czyli samodzielnych, podłączonych do sieci stanowisk komputerowych (tzw. PIAP-ów). Dwa z nich – na Wydziale Mechanicznym przy ul. Podgórnej i w Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich przy ul. Szczerbcowej w Szczecinie - są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzięki projektowi „Morskie Opowieści” z darmowego Internetu może korzystać blisko 5 tysięcy studentów i pracowników Akademii Morskiej oraz osoby, które znajdą się w pobliżu budynków uczelni.

- Projekt „Morskie Opowieści” jest bardzo istotną częścią wprowadzania społeczeństwa informacyjnego na terenie naszego województwa, dlatego też niezwykle nam miło, że tak znany i uznany beneficjent, jakim jest Akademia Morska, podjął się tego trudu i nieco po ponad roku mamy już efekty projektu. To prawdziwy powód do radości, że Akademia Morska, która jest najbardziej rozpoznawalną uczelnią Pomorza Zachodniego w świecie, jest także uczelnią najbardziej innowacyjną. Przypomnę, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, jest to już czwarty projekt Akademii, który wspólnie realizujemy, zaś łączna wartość przyznanych uczelni dotacji sięga 7 mln zł – mówił wicemarszałek Wojciech Drożdż, w czasie dzisiejszego wystąpienia w Sali Senatu Akademii Morskiej. - Mamy nadzieję, że w przyszłej perspektywie finansowej ta współpraca nadal będzie owocna dla całego regionu, a w szczególności dla studentów i wykładowców tej znamienitej uczelni.

Akademia Morska w Szczecinie jest dostosowana do światowych standardów informatyzacji – dodawał z kolei rektor Stanisław Gucma. - Przekłada się to na poprawę oferty edukacyjnej i podnosi prestiż uczelni. Cieszę się z realizacji projektu – świadczy on o tym, że nasza uczelnia wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego na Pomorzu Zachodnim – mówił rektor.

Zadowolony z wyników inwestycji jest również Łukasz Warlikowski, kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego Akademii Morskiej w Szczecinie i jednocześnie koordynator projektu. – Pełna informatyzacja naszej uczelni była konieczna z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na jak najszerszy i najszybszy dostęp do technologii informatycznych. Projekt ułatwi na uczelni pracę dydaktyczną, badania naukowe, usprawni kontakt kadry akademickiej uczelni z przedsiębiorcami – po prostu przyspieszy przepływ wiedzy – mówił Łukasz Warlikowski.

Bezprzewodowy, darmowy Internet AM dostępny jest w następujących obiektach:

  • budynek główny uczelni, ul. Wały Chrobrego 1–2, Szczecin
  • Wydział Mechaniczny, ul. Podgórna 51, Szczecin
  • Dom Studencki „Pasat”, ul. Starzyńskiego 9, Szczecin
  • Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, ul. Ludowa 8, Szczecin
  • obiekt dydaktyczny, ul. H. Pobożnego 11, Szczecin
  • Wydział Nawigacyjny, ul. Żołnierska 46, Szczecin
  • Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, ul. Szczerbcowa 4, Szczecin
  • Morskie Ośrodek Szkoleniowy ul. Komandorska 5, Świnoujście
  • Dom Pracy Twórczej, ul. Komandorska 5a, Świnoujście

Projekt „Morskie Opowieści – stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu” zrealizowany został dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Jego wartość całkowita wynosi 1 700 632,88 zł, z czego dotacja środkami RPO WZ sięga 1 275 474,66 zł.

Projekt realizowano od stycznia 2011 roku do marca 2013 roku.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Akademii Morskiej w Szczecinie – www.am.szczecin.pl.

Galeria

Powiązane projekty

Morskie opowieści - stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu

Akademia Morska w Szczecinie