Z kalendarium RPO

Akt Erekcyjny Muzeum Dialogu Przełomyjuż wmurowany

W ramach uroczystości odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Anioł Wolności, upamiętniający wydarzenia grudniowe 1970 roku, a także z zwiedzanie podziemnego placu budowy CDP.

- Wehikuł czasu zabierze nas w przeszłość za rok, bo właśnie wtedy planujemy otwarcie Centrum Dialogu Przełomy, który pozwoli nam popłynąć „w górę rzeki”. Tak powtarzali mi rodzice, ażeby myśląc o przyszłości nie zapominać o przeszłości. Jako ojciec dwójki małych dzieci wiem co jest największą wartością Centrum Dialogu Przełomy – to miejsce pozwoli przyszłym pokoleniom pokazać świat, którego na szczęście nie poznały i ludzi, dzięki którym są wolni – mówił marszałek Olgierd Geblewicz, który podziękował także pomysłodawczyni Centrum, Agnieszce Kuchcińskiej-Kurcz.

- Mówiąc o przełomach, trzeba przyjąć kryterium charakteryzujące to pojęcie. Rozumiemy przez to istnienie ważnych wydarzeń o charakterze społecznych, istotnym w dziejach kraju i mających niebagatelne znaczenie na drodze do demokracji i wolności – mówił Andrzej Milczanowski i dodawał – W nazwie Centrum Dialogu „Przełomy” nie tylko słowo przełomy jest ważne, ale i dialog. Niech to będzie miejsce rozmowy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Stańmy po stronie dialogu – apelował.

Pomysł na utworzenie Centrum Dialogu „Przełomy” zrodził się w 2005 roku, a jego autorką była Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Wraz z decyzją o przystąpieniu do realizacji tego wymagającego projektu, Województwo Zachodniopomorskie podjęło wyzwanie udokumentowania przełomów politycznych i społecznych, które miały miejsce w latach 1939–1989 i zdecydowały o dzisiejszej rzeczywistości nie tylko Szczecina i Pomorza Zachodniego, ale wpływały także na historię całego kraju i kontynentu.

Efektem inwestycji będzie stworzenie przestrzeni, w której w nowatorski i atrakcyjny sposób, ale przede wszystkim w oparciu o najnowsze badania, będzie prezentowana historia regionu. Dzięki środkom europejskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, województwo uzyska pierwszą nowoczesną placówkę muzealną. Wszystkie istniejące instytucje kultury w Szczecinie i Województwie zajmują obiekty, które zostały zaadaptowane i dostosowane do nowych, niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem funkcji, co utrudnia działania modernizacyjne i hamuje rozwój ich potencjału.

W budynku nowego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie znajdzie się wystawa stała, która pokaże najważniejsze momenty w historii Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1939-1989, ze szczególnym uwzględnieniem przełomów w postaci wydarzeń Grudnia ’70, Sierpnia ’80 oraz Sierpnia ’88. Centrum Dialogu Przełomy powstaje według projektu światowej sławy architekta Roberta Koniecznego z katowickiej pracowni architektonicznej KWK Promes. Jak wyznał twórca, wyzwaniem dla niego było usytuowanie obiektu: na placu między zabytkowymi budynkami kościoła św. Piotra i Pawła, Komendą Wojewódzką Policji, Bramą Królewską, a powstającym nowoczesnym budynkiem nowej Filharmonii. Budowa rozpoczęła się w 2012 roku i prowadzona jest przez wykonawcę: firmę Skanska. Ukończenie wraz z montażem wystawy stałej planowane jest na wrzesień 2014 r.

Wystawa będzie multimedialna - wyposażona w ekrany dotykowe, infokioski, stanowiska odsłuchowe; wymagała będzie od widza aktywności poprzez wiele interaktywnych elementów. W jej skład wejdą również bogate zbiory w postaci filmów archiwalnych, filmów kręconych specjalnie na zamówienie muzeum oraz pochodzących ze zbiorów prywatnych, archiwalne nagrania radiowe Radia Szczecin i Radia Wolna Europa. Zobaczyć będzie można również bardzo duży zbiór zdjęć eksponatów i pamiątek. Ekspozycja stała ulokowana będzie pod ziemią i zajmie 870 m2 powierzchni wystawienniczej oraz dodatkowych 180 m2 na wystawy czasowe. Cała powierzchnia CDP to ponad 2 000 m2.

Powiązane projekty

Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Narodowe w Szczecinie