Z kalendarium RPO

Autobusy dla mieszkańców powiatu szczecineckiego

Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów to tytuł projektu, który 23 lutego br. otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości prawie 2,5 mln zł.

Umowę o dofinansowanie powyższej inwestycji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. podpisali marszałkowie Olgierd Geblewicz iAndrzej Jakubowski.

Koszt całkowity projektu wynosi 3 688 340,00 zł, zaś dotacja ze środków RPO WZ - 2 490 978,89 zł.

Projekt polega na zakupie 7 nowoczesnych autobusów, w tym 2 autobusów 39-miejscowych oraz 5 autobusów 33-miejscowych. Nowe pojazdy, w których zastosowane rozwiązania technologiczne będą zgodne w wszelkimi wymogami wynikającymi z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska, wyposażone będą w silniki spełniające co najmniej normę zanieczyszczeń EURU (V) 5.

 Chciałbym podkreślić wyjątkowość tego projektu, dotychczas finansowaliśmy zakupy autobusów komunikacji miejskiej dla największych miast województwa. Poprzez ten projekt chcemy podkreślić rolę Szczecinka jako subregionalnego ośrodka województwa zachodniopomorskiego. Zależy nam na podniesieniu jakości przewozów i rozwoju komunikacji międzymiastowej. Ten projekt jest pilotażowy, ewoluował przez 2 lata - długa droga wymagała zmiany procedur tak, aby sprawnie rozwijać komunikację w ośrodku wzrostu jakim jest Szczecinek. Mam nadzieję, że zadanie uda się szybko zrealizować, a autobusy już niedługo będą służyły mieszkańcom powiatu szczecineckiego – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz, w czasie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, .

Projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania międzymiastową publiczną komunikacją autobusową w powiecie szczecineckim. Jednym z podstawowych warunków dalszego rozwoju powiatu jest istnienie efektywnego i dobrze zorganizowanego publicznego systemu transportu międzymiastowego. Środki transportu publicznego pełnią w życiu mieszkańców powiatu role medium umożliwiającego im dostanie się do pracy, szkół, czy tez ośrodków medycznych, które zwykle zlokalizowane są w większych miejscowościach powiatu, w tym w szczególności w Szczecinku, w oddaleniu od miejsc zamieszkania użytkowników. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjna powiatu. Autobusy użytkowane przez PKS w Szczecinku Sp. z o.o. znajdują się w złym stanie technicznym – są wyeksploatowane i wysłużone, charakteryzują się wysokim współczynnikiem awaryjności. Niezbędne są skoordynowane działania inwestycyjne, które pozwolą na lepsze zorganizowanie transportu publicznego w powiecie, a przede wszystkim przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu komfortu użytkowników.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na początek marca, zaś zakończenie przewidziano na koniec lipca 2013 r.

Projekt będzie realizowany w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Podziałanie 2.1.6 Zintegrowany system transportu publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Powiązane projekty

Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością