Z kalendarium RPO

Będzie chłodniej w szczecińskich autobusach

Wczoraj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na Zamku Książąt Pomorskich, marszałek Władysław Husejko, w towarzystwie wiceprezydenta Beniamina Chochulskiego, podpisał dwie umowy o dofinansowaniu zakupu nowych autobusów przez SPA „Dąbie” i SPA „Klonowica”.

Szczecin wzbogaci się o kilkadziesiąt nowych, przyjaznych dla środowiska naturalnego i przystosowanych dla osób niepełnosprawnych autobusów. Projekty dwóch szczecińskich przedsiębiorstw autobusowych – SPA „Klonowica” i SPA „Dąbie” – zostały rekomendowane do dofinansowania po zakończeniu oceny w ramach konkursu dla Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Marszałek Władysław Husejko, Prezes SPA „Klonowica” Krzysztof Putiatycki i Prezes SPA „Dąbie” Włodzimierz Sołtysiak podpisali umowy o dofinansowaniu następujących inwestycji:

  • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Spółka z o.o.
    „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA »Dąbie« Sp. z o.o. w Szczecinie” – przyznana dotacja wyniosła 18 683 993,50 złotych.
  • Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Spółka z o.o.
    „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA »Klonowica« Sp. z o.o. w Szczecinie” – dotacja w wysokości 17 952 085 złotych.

- Podpisane dzisiaj umowy na zakup autobusów to efekt dobrej współpracy władz miasta Szczecina i Urzędu Marszałkowskiego, która trwa od 2007 roku – mówił wiceprezydent Beniamin Chochulski, który również uczestniczył w podpisaniu umów.

- Wszystkie autobusy, które dzięki środkom z RPO będziemy mogli kupić, będą naprawdę nowoczesne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz z klimatyzacją. Teraz w środkach komunikacji miejskiej będzie naprawdę chłodniej w tak upalne dni, jakie mieliśmy na przykład w ostatnich tygodniach. – dodał prezes SPA „Dąbie” Włodzimierz Sołtysiak.

Galeria

Powiązane projekty

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Klonowica sp. z o.o. w Szczecinie

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA Dąbie Sp. z o.o. w Szczecinie

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością