Z kalendarium RPO

Bezpośrednim do Wałcza w 2,5 godziny!

- Dla nas jest to dzień szczególnie ważny i szczęśliwy – komentował na gorąco wicemarszałek Wojciech Drożdż. - Od dzisiaj Wałcz, jako jeden z najbardziej istotnych ośrodków miejskich, jest połączony komunikacją kolejową ze stolicą województwa. Jest to dla nas bardzo ważne i istotne z punktu widzenia integralności całego województwa.

Po 12 latach nieobecności wraca połączenie kolejowe na trasie Szczecin – Kalisz Pomorski – Wałcz – Piła. 2 sierpnia przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, pracodawców, szkół oraz przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w modernizację linii kolejowej 403 – na czele z wicemarszałkiem województwa Wojciechem Drożdżem - wzięli udział w specjalnym przejeździe na tej trasie. Zachodniopomorska kolej regularne kursy rozpocznie wraz z nowym rokiem szkolnym, 1 września. 

Przypomnijmy - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadziła modernizację regionalnej linii kolejowej nr 403 na odcinku Wałcz – Ulikowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Odbudowany odcinek ma długość 101,7 km. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację w zakresie podtorza, nawierzchni, układów odwodnienia, obiektów inżynieryjnych (w tym trzech dużych mostów), urządzeń sygnalizacji i łączności odcinka oraz peronów i skrzyżowań z drogami kołowymi. Linia przystosowana jest obecnie do parametrów eksploatacyjnych w zakresie prędkości wynoszącej do 100 km/h i nacisku 196 kN dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla 196 kN dla ruchu towarowego. 

Dzięki modernizacji linii nr 403 zostanie przywrócona bezpośredniej komunikacji kolejowej Wałcza i południowej części województwa ze Szczecinem po ponad 12-letniej przerwie. Podróż z Wałcza do Szczecina zajmie około 2 godzin i 30 minut. Po wielu latach przerwy, spowodowanej m.in. degradacją infrastruktury kolejowej, odtworzona zostanie spójność przestrzenna i komunikacyjna województwa, zwiększy się dostępność oraz atrakcyjność turystyczna i gospodarcza obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej nr 403, a także odtworzone zostanie kolejne połączenie kolejowe Pomorza Zachodniego z Wielkopolską, a także z województwem kujawsko-pomorskim. 

Na pierwszy oficjalny przejazd na trasie Szczecin – Wałcz zaprosili wicemarszałek Wojciech Drożdż i starosta wałecki Bogdan Wankiewicz. Trasa biegła ze Szczecina przez Stargard Szczeciński, Recz Pomorski, Kalisz Pomorski, Biały Zdrój Płd., Krępa Krajeńska, Jeziorki Wałeckie, Tuczno Krajeńskie, Rutwica, Strączno, Wałcz Raduń, Wałcz. Na takiej właśnie trasie będą kursowały pociągi Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych – pierwsze wyruszą już 1 września br.

Głównym punktem w programie podróży było spotkanie w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, poświęcone działaniom poprzedzającym przywrócenie kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kalisz Pomorski – Wałcz oraz uruchomienie pociągów w bezpośredniej relacji Szczecin – Piła.

- Mieliśmy okazję przejechać się trasą Szczecin - Wałcz o numerze 403 – dzielił się wrażeniami z podróży starosta Bogdan Wankiewicz. - Myślę, że sam przejazd był rewelacyjny, bo od 12 lat – my, miejscowi, my, mieszkańcy powiatu wałeckiego – mieliśmy możliwość zobaczyć i przypomnieć sobie jak przepiękne są krajobrazy województwa zachodniopomorskiego. W czasie podróży wsłuchiwałem się w głosy dosiadających się do nas pasażerów – wszyscy podkreślali, że nareszcie po 12 latach Wałcz i Piła wracają do cywilizowanego świata.

- Dla mnie, jako przedstawiciela Zarządu Województwa, czyli gospodarza regionu, jest to dzień szczególnie ważny i szczęśliwy – z satysfakcją stwierdził wicemarszałek Wojciech Drożdż. – Wałcz, jako jeden z najbardziej istotnych ośrodków miejskich, jest od dzisiaj połączony komunikacją kolejową ze stolicą województwa. Jest to dla nas bardzo ważne i istotne z punktu widzenia integralności całego województwa. Dzięki tej linii wiele osób nie będzie już wykluczonych z powodu braku możliwości swobodnego przemieszczania się po Zachodniopomorskiem, a współpracujące ze sobą ośrodki miejskie Wałcz i Piła będą mogły współpracować jeszcze bardziej intensywnie. 

- Jest to bardzo duży sukces nas wszystkich: realizatorów, czyli PKP PLK, operatora – Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – nie krył entuzjazmu Wojciech Drożdż.  - Pragnę przypomnieć, że Zachodniopomorskie to 20% ogółu realizowanych w kraju inwestycji kolejowych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych; co piąte euro wydane w Polsce należy do województwa zachodniopomorskiego. Dzięki temu odnowiliśmy - bądź nadal odnawiamy - dwie linie kolejowe: 402 i 403. A to otwiera z jednej strony szeroko możliwość dostępu do szczecińskich uczelni, szpitali specjalistycznych, centrów wysokiej kultury, a z drugiej mieszkańcy Szczecina zyskali swobodę podróżowania w kierunku wschodniej granicy naszego regionu, czy to w celach turystycznych, czy biznesowych – tłumaczył wicemarszałek Drożdż.

Uczestniczący w spotkaniu Józef Matuszczak, dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A., Oddział w Szczecinie, mówił o kosztach i działaniach, stojących za tym projektem. - To co wyremontowaliśmy w ciągu dwóch lat było budowane przez lat czternaście. Pierwsze ustalenia rozpoczęły się w 2007 r., za kadencji ówczesnego marszałka Władysława Husejki. To on jako pierwszy podjął inicjatywę spożytkowania środków RPO WZ dla rozwoju infrastrukturalnego regionalnej kolei. Wybór padł na dwie linie – 403 oraz 402 z dojazdem na lotnisko w Goleniowie, której budowę skończymy w tym roku. Ta decyzja sprzed 5 lat jest wspólnym sukcesem samorządowców i kolei. Dotychczas modernizacja tej linii kosztowała nas 45 mln, z czego środki RPO WZ wyniosły 14,7 mln zł.  Bez Urzędu Marszałkowskiego, starosty i wsparcia samorządów nigdy byśmy się tutaj nie spotkali – cieszył się z sukcesu dyrektor Matuszczak.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Jadwiga Rajkiewicz, przedstawiła ogólne założenia połączenia kolejowego Szczecin – Kalisz Pomorski – Wałcz – Piła.  – Do obsługi tego połączenia Zarząd Województwa przeznacza 5 par pociągów dziennie. Będą to autobusy szynowe, takie jakim dzisiaj mieliśmy okazję jechać, a więc ekologiczne autobusy szynowe o najwyższym komforcie, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi i turystów z rowerami. Od pasażerów będzie teraz zależało, czy to połączenie okaże się rentowne, czy właśnie te pojazdy szynowe będą obsługiwały tę linię. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie dotyczą ruchu na tej trasie, prosimy je zgłaszać zarówno do Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, jak i do Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego - zachęcała dyrektor Rajkiewicz.

Wznowienie ruchu pasażerskiego na linii 403 na pewno nie umknie uwadze mieszkańców wszystkich powiatów i gmin leżących na trasie. Za pośrednictwem samorządowców obecnych na spotkaniu w Wałczu trafi do nich  20 tysięcy ulotek z rozkładem jazdy. Andrzej Chańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, ma nadzieję, że te ulotki sprawią, iż  „1 września nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wie o wznowionym pociągu ze Szczecina do Piły”.

Galeria

Powiązane projekty

Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WYKONANIE I DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSÓW SZYNOWYCH O NAPĘDZIE SPALINOWYM WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, STANOWIĄCYCH NIE WIĘCEJ NIŻ 20 % WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

Województwo Zachodniopomorskie