Z kalendarium RPO

Cerkiew w Stargardzie Szczecińskim odzyskała dawny blask

Zakończyły się prace remontowe przy stargardzkiej cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. W ostatnią sobotę (17 listopada br.) marszałek Olgierd Geblewicz wziął udział w uroczystości konsekracji świątyni.

Kompleksowy remont cerkwi był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Projekt pn. „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim” dofinansowany został kwotą 1 285 601 zł (całkowita wartość prac wyniosła 1 714 135,00 zł).

Neogotycki kościół jest unikatem na Pomorzu - już podczas budowy (w latach 1889-1890) nadano mu niektóre cechy charakterystyczne dla wschodniej architektury sakralnej. Świątynia została wzniesiona na planie krzyża greckiego z dwiema smukłymi ośmiobocznymi wieżami. Niższa, niedokończona wieża wschodnia posiada ostrosłupowy, nieznacznie górujący nad dachem hełm, a pełna wieża zachodnia przykryta jest ośmiobocznym hełmem i mierzy 33 m. Elewacja budynku jest zdobiona motywami roślinnymi i wimpergami.

Prace rewitalizacyjne objęły m.in. remont posadzki z instalacją podłogową w nawie, prezbiterium i w zakrystiach, remont podsufitki, wymianę tynków w nawie, prezbiterium i zakrystiach, remont antresoli, wymianę cegieł i kształtek, naprawę pęknięć w murach, wymianę okien i renowację drzwi.

Sobotniej uroczystości przewodniczył zwierzchnik diecezji wrocławsko-szczecińskiej – arcybiskup Jeremiasz. Podczas nabożeństwa ordynariusz symbolicznie obmył nowy ołtarz oraz poświęcił odremontowaną cerkiew – działania zwieńczone przywróceniem dawnej świetności stargardzkiej świątyni arcybiskup uznał za przejaw jedności, która potrafi przełamać wszelkie bariery.

W czasie sobotniego święta arcybiskup odznaczył marszałka Olgierda Geblewicza orderem III stopnia Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny.

Powiązane projekty

Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim

Parafia Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim