Z kalendarium RPO

Ciepłownia w Policach będzie bardziej ekologiczna

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski podpisał dziś (20 marca 2012 r.) kolejną umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tym razem beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach, które za niemal 1,4 miliona złotych zmodernizuje instalację odpylania spalin - inwestycja spółki ma na celu zmniejszenie emisji pyłów ze spalania o ok. 60%. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosić będzie ok. 0,8 mln złotych, tj. prawie 60% kosztów całego przedsięwzięcia. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków własnych spółki. Inwestycja pozwoli na wypełnianie norm obowiązujących od 2016 roku w zakresie odpylania spalin powstających przy produkcji energii cieplnej.

Umowę w siedzibie firmy ze strony Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podpisał wicemarszałek Andrzej Jakubowski, natomiast PEC S.A. reprezentował Prezes Zarządu spółki Cezary Arciszewski. Przy podpisaniu umowy obecny był Władysław Diakun, burmistrz Gminy Police, która jest właścicielem całości akcji przedsiębiorstwa.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”. Działanie 4.4 „Ochrona powietrza”.

PEC S.A. dostarcza energię cieplną do ponad 7 tysięcy mieszkań w Policach, zamieszkałych przez ok. 22 tysiące osób. Z usług firmy w zakresie zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz ciepło użytkowe korzysta wiele szkól, instytucji, jak i innych obiektów.

Galeria

Powiązane projekty

Modernizacja instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA