Z kalendarium RPO

Coraz bliżej pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy

Już niebawem na Placu Solidarności w Szczecinie rozpoczną się prace związane z budową Centrum Dialogu Przełomy. Dziś (24 stycznia br.), w obecności wicemarszałków Wojciecha Drożdża i Andrzeja Jakubowskiego została podpisana umowa między firmą Skanska S.A. – wykonawcą prac, a Muzeum Narodowym w Szczecinie, w ramach którego powstaje Centrum.

Umowa została podpisana w czasie spotkania na Placu Solidarności – miejscu, gdzie powstanie wyjątkowy, nowy obiekt Muzeum Narodowego w Szczecinie – pawilon wystawowy Centrum Dialogu Przełomy. Sygnatariuszami umowy byli Lech Karwowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Leszek Kaszuba – przedstawiciel firmy Skanska S.A.. W spotkaniu wzięli także udział Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski i Wojciech Drożdż.

Budowa Centrum pochłonie ponad 24 miliony złotych, z czego większość – dokładnie 14 691 958,26 złotych – to dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje budowę pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia obiektu i wykonanie ekspozycji stałej. Zgodnie z innowacyjną koncepcją architektoniczną dwukondygnacyjny budynek zostanie wkomponowany w ziemię. Na kondygnacji podziemnej powstanie sala wystawowa wraz z salką wystaw czasowych, uzupełnione o stoisko sprzedaży książek i salkę konferencyjną.

Celem Centrum Dialogu Przełomy będzie przedstawienie w nowym świetle i w oparciu o najnowsze badania historii Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1945–1990. Szczecin jest jednym z nielicznych polskich miast, w których po wojnie doszło do przełomów, zmieniających trwale historię nie tylko tego miejsca, ale całego kraju i kontynentu. Powojenne dzieje miasta są fascynujące – ich epizody, to niemal gotowe scenariusze filmowe.

Prawie wszystkie instytucje kultury w Szczecinie zajmują obiekty, które zostały zaadaptowane i dostosowane do nowych, niezgodnych z pierwotnym przeznaczeniem funkcji, co ogranicza lub uniemożliwia działania modernizacyjne i hamuje rozwój potencjału placówek. Zmieniły się wymagania widzów i słuchaczy, którzy obecnie przywiązują większa wagę nie tylko do jakości repertuaru, ale również do miejsca kreowania wydarzeń społecznych i artystycznych.

Centrum Dialogu Przełomy ma zatem szansę stać się wizytówką Szczecina, przyciągającą turystów i sprzyjającą budowie więzi mieszkańców z miastem.

Powyższy projekt jest realizowany w ramach priorytetowej Osi 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Powiązane projekty

Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Narodowe w Szczecinie