Z kalendarium RPO

Coraz więcej wdrażanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

29 marca 2010 r. Marszalek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko oraz Członkowie Zarządu - Wojciech Drożdż i Marek Hok podpisali z beneficjentami osiem umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013: Poddziałania 5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej oraz Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa

Podpisy złożono pod następującymi umowami:

Marszałek Władysław Husejko:
- w Karlinie – umowa o dofinansowaniu projektu „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej”
- w Wierzchowie – o dofinansowaniu projektu „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”
- w Wałczu – o dofinansowaniu projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z odcinek Rutwica-Strączno”

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż:
- w Policach – umowa o dofinansowaniu projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice”
- w Drawnie – o dofinansowaniu projektu „Zwiększenie dostępności do kultury na obszarach wiejskich – budowa świetlicy w Radzanku”
- w Maszewie – o dofinansowaniu projektu „Zwiększenie dostępności do kultury na obszarach wiejskich – budowa świetlicy w Radzanku”
- w Golczewie – o dofinansowaniu projektu „Poprawa dostępności i jakości oferty kulturalnej na terenie Gminy Golczewo poprzez utworzenie Centrum Kultury w Golczewie”

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Marek Hok:
- w Kołobrzegu – umowa o dofinansowaniu projektu „Przebudowa drogi gminnej Grzybowo-Korzystno ETAP II”

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa drogi gminnej Grzybowo – Korzystno ETAP II

Gmina Kołobrzeg

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo

Gmina Wierzchowo

Zwiększenie dostępności do kultury na obszarach wiejskich - budowa świetlicy w Radzanku

Gmina Maszewo

Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Gmina Karlino

Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice

Powiat Policki