Z kalendarium RPO

Dotacje na remont stargardzkich zabytków przekazane

Marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Andrzej Jakubowski odwiedzili 23 sierpnia br. Stargard Szczeciński, gdzie wspólnie z prezydentem Sławomirem Pajorem, podpisali dwie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Uroczystość podpisania umów miała miejsce w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Andrzej Jakubowski i prezydent Sławomir Pajor złożyli swoje podpisy pod umowami przyznającymi dotacje na realizację poniższych projektów:

- „Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard- Klejnot Pomorza” - celem tej inwestycji jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejskiego szlaku turystycznego „Stargard – Klejnot Pomorza” w Stargardzie Szczecińskim poprzez zagospodarowanie i właściwą ekspozycję otoczenia obiektów zabytkowych zlokalizowanych na szlaku, w tym udostępnienie ich dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków funkcjonalno-użytkowych obszaru Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz przylegającego do niego fragmentu Parku Bolesława Chrobrego. Obszar projektu obejmuje lub graniczy z Pomnikiem Historii „Stargard Szczeciński – zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta”.

Dotacja ze środków RPO WZ wyniosła 727 833,42 złotych.

- „Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (Etap II)” - celem tego projektu jest ochrona i rewitalizacja zabytku dziedzictwa kulturowego, jakim są mury obronne przyległe do Bramy Wałowej, poprzez przeprowadzenie prac remontowo – konserwatorskich, a także przywrócenie mu funkcji użytkowych i reprezentacyjnych. Planowane prace zakładają m.in.: wykonanie renowacji murów poprzez dezynfekcje, oczyszczenie, zmycie, hydrofobizacje i impregnacje elementów ceramicznych, odkopanie obiektu i wykonanie izolacji części poniżej terenu, usunięcie wszystkich cementowych i zniszczonych fug i napraw murów – wykucie i oczyszczenie spoin, naprawę części murów, gzymsów i sterczyn, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym wykonanie chodników i zewnętrznego oświetlenia.

Dotacja na realizację tego projektu wyniosła 599 831,41 złotych.

Galeria

Powiązane projekty

Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (Etap II)

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Zagospodarowanie Skweru Ojca Św. Jana Pawła II oraz fragmentu Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard- Klejnot Pomorza

Gmina Miasto Stargard Szczeciński