Z kalendarium RPO

Droga od Mostkowa do Barlinka będzie jak nowa

5 marca ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek. W przekazaniu placu robót uczestniczyli marszałek województwa Władysław Husejko i burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz. Front robót zachodniopomorscy drogowcy otworzyli na skrzyżowaniu ulic Gorzowskiej, 31 Stycznia i Niepodległości w Barlinku, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 156 i nr 151.
 
Na realizację tego projektu Województwo Zachodniopomorskie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 12 591 629,00 zł. Wartość robót budowlanych wynosi 13 744 971,17 zł brutto. Z budżetu Barlinka zostaną natomiast pokryte koszty robót wodno-kanalizacyjnych o wartości około 3 mln zł.
 
Zadanie pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek” będzie realizowała myśliborska spółka  „MALDROBUD Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz. Funkcję Zarządzającego projektem pełni natomiast Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie. 
 
Prace budowlane na drodze wojewódzkiej nr 156 obejmą wykonanie przebudowy przejścia przez m. Barlinek na długości około 1,4 km oraz przebudowę odcinka szlakowego drogi  nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek na długości około 7 km. Roboty mają się zakończyć do 30 czerwca 2011 r.
 
Przebudowa przejścia przez m. Barlinek na dł. około 1,4 km, obejmuje budowę dwóch rond na skrzyżowaniu ulic 31 Stycznia i Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian i Okrętowej, a także przebudowę ulic 31 Stycznia i Szosy do Lipian. Przebudowa odcinka szlakowego Mostkowo – Barlinek na długości około 7,0 km obejmuje wykonanie lokalnych poszerzeń i modernizacji z odtworzeniem konstrukcji, wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej i ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek bitumicznych, modernizację zatok autobusowych i postojowych, przebudowę zjazdów, budowę i modernizację poboczy gruntowych i rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, karczowanie pni drzew, wymianę barier ochronnych.
 
Projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - Oś priorytetowa 2. „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, poddziałanie 2.1.1 „Regionalna infrastruktura drogowa”.
 
Inwestycja jest zadaniem ujętym w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Galeria

Powiązane projekty

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek

Województwo Zachodniopomorskie