Z kalendarium RPO

Europejski wymiar samorządów

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Stargardzie Szczecińskim oraz deklaracja podjęcia działań na formułą Międzynarodowego Forum Samorządowego to znaczące punkty pierwszego dnia Obrad V Forum Samorządowego w Szczecinie.
W obecności Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” na kwotę niemal 14,5 mln zł. Docelowo miejsce realizacji projektu stanie się strefą inwestycyjną o powierzchni ponad 300 ha. Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.

Stargardzki projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”. Jest to drugi z 22 projektów, które znajdują się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych.

Podpisanie umowy było jednym z punktów programu konferencji prasowej, która odbyła się w ramach rozpoczętego dziś (czwartek, 16 kwietnia) w Szczecinie V Forum Samorządowego. W czasie spotkania podpisano także drugi bardzo ważny dokument: List Intencyjny w sprawie uzgodnienia formuły Międzynarodowego Forum Samorządowego.

„Wolą stron jest wypracowanie w ramach Międzynarodowego Forum Samorządowego największego opiniotwórczego źródła dyskusji oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń w zakresie zasad funkcjonowania i roli samorządów w państwach Unii Europejskiej oraz krajach sąsiadujących” – czytamy w Liście Intencyjnym. Sygnatariuszami Listu są: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński oraz Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Zygmunt Berdychowski.

Zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, samorządy poczuły swoją niezależność między innymi dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, które mogą kierować na realizację tych zadań, jakie uznają za najważniejsze. – W ocenie realizacji programów unijnych nie kierujmy się jedynie ilością podpisanych umów, ale też efektywnością projektów. Najlepszy przykład mamy dzisiaj – podpisano umowę, w wyniku której w regionie pojawią się nowe inwestycje i kilkaset miejsc pracy. Ważne, aby po pięciu latach powiedzieć o tych przedsięwzięciach: to były projekty, na które warto było wydać unijne środki – powiedziała minister Bieńkowska podczas konferencji.

W spotkaniu uczestniczyli także: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman, przewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, poseł na Sejm RP Sławomir Nitras, członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Stanisław Owsiak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, reprezentujący Związek Województw Rzeczypospolitej, Tomasz Parteka, przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Stargardu Szczecińskiego Sławomir Pajor, oraz kierownik Katedry Finansów Publicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Adam Szewczuk.

Galeria

Powiązane projekty

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością