Z kalendarium RPO

Fundusze RPO zmienią Świdwin i Połczyn Zdrój

W Świdwinie i Połczynie Zdroju marszałek Olgierd Geblewicz podpisał we wtorek 8 maja 2012 roku trzy umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W Świdwinie marszałek Olgierd Geblewicz podpisał w Urzędzie Gminy umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. (dofinansowanie ze środków RPO WZ 1 265 060,26 zł, całkowita wartość projektu:  2 530 120,53 zł). Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu zagospodarowania Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie. W ramach projektu zaplanowano utworzenie na Placu 54 miejsc parkingowych na samochody osobowe w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano jeden wjazd na parking od ul. Niedziałkowskiego i wyjazd usprawniający funkcjonalność ruchu drogowego oraz wytyczono nowe ciągi piesze i dokonano posadowienia drzew wzdłuż chodnika przy Urzędzie Miejskim. Prace zakładały  również montaż typowych elementów małej architektury w  tym m.in.: zdroju do wody, stylowych lamp oświetleniowych, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Beneficjentem jest: Gmina Miejska Świdwin

W Połczynie Zdroju marszałek podpisał dwie umowy, na realizację projektów: 1) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Połczynie - Zdroju”. Koszt całkowity projektu: 1 243 227,04 zł, dofinansowanie ze środków RPO WZ: 621 613,52 zł. Projekt przewiduje modernizację trzech alejek w zabytkowym Parku Zdrojowym o łącznej długości 705 mb. Projekt zakłada również rozprowadzenie sieci elektrycznej wraz z montażem latarni. W celu oświetlenia ciągów spacerowych zostaną zamontowane 84 lampy dla podniesienia bezpieczeństwa użytkowników parku. W ramach inwestycji przewidziano również drenaż parku, czyszczenie istniejących rurociągów. Najważniejszym elementem dla renowacji Parku Zdrojowego jest konieczność zamontowania monitoringu Parku, który pozwoli zarówno na reagowanie odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia (kradzieże, bójki, dewastacje) jak również wpłynie na ochronę wielu zabytkowych, cennych drzew i krzewów występujących na tym obszarze. W ramach inwestycji zaplanowano zakup kompletu 4 kamer z całym osprzętem. Beneficjentem jest: Gmina Połczyn – Zdrój.

2) „Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu uzdrowiskowego „Irena” i „Podhale” wraz z zakupem i instalacją urządzeń poprawiających bezpieczeństwo w tych obiektach i w otoczeniu”. Koszt całkowity projektu: 7 606 593,33  zł, dofinansowanie ze środków RPO WZ: 2 380 046,15 zł. Beneficjentem jest: „Uzdrowisko Połczyn” Spółka Akcyjna.

Galeria

Powiązane projekty

Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Konstytucji 3 Maja w Świdwinie

Gmina Miejska Świdwin

Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Połczynie-Zdroju

Gmina Połczyn - Zdrój

Prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu uzdrowiskowego Irena i Podhale wraz z zakupem i instalacją urządzeń poprawiających bezpieczeństwo w tych obiektach i w otoczeniu

Uzdrowisko Połczyn S.A